Tìm hiểu thêm về 5by20.

Gia nhập cùng hàng triệu doanh nhân thành đạt.

Kích thước được yêu cầu cho tất cả
ảnh trong bài là 780 px chiều rộng
và chiều cao linh động. Chiều cao tốt nhất là 500 px. Tuy nhiên kích thước và hình dạng ảnh gốc nên là kích thước cuối cùng của ảnh.

Khởi động

 

Khám phá tiềm năng kinh doanh

 

Kế hoạch

 

Nắm bắt được thị trường

 

Quản lý

 

Lưu giữ báo cáo hằng ngày

Phát triển

 

Đo lường thành công

 

Tiếp Nhận Nhiều Kiến Thức Từ Chương Trình STAR

Thử làm tất cả những thứ có trong Module 13  

Chúng có liên kết với nhau và tuân theo một quy trình trật tự.  
Dành nhiều thời gian cho những Module mới.  
Bạn sẽ học và ngay sau đó thực hiện các hoạt động để áp dụng những kiến thức này vào doanh nghiệp của mình.

Để trống một vài trang sheet trong một folder
Viết các hoạt động bạn đã thực hiện vào folder của bạn.  

Không cần phải quá hoàn hảo.  
Viết ra những ý tưởng ban đầu của bạn và bạn có thể tiếp tục cải thiện chúng.